Vet en olie veroorzaken op den duur verstoppingen in rioleringen. Een vetafscheider zorgt ervoor dat het vet bovendrijft en gescheiden kan worden van het water.

De werking van een afscheider is afhankelijk van een lage en stabiele stroomsnelheid van het afvalwater, gecombineerd met een minimale verblijftijd in de afscheider. Daarnaast spelen factoren als periodiek onderhoud, temperatuur van het afvalwater en gebruik van schoonmaakmiddelen mee.

Vetvanger laten installeren

Lacor Riooltechniek plaatst, controleert en reinigt vetafscheiders. Daarnaast voeren we een capaciteitsberekening uit voor het plaatsen van een nieuwe vetafscheider. Neem vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.