Privacy Statement website Lacor Civiel -en Groentechniek

Privacyverklaring Lacor Civiel -en Groentechniek B.V. Lacor Civiel -en Groentechniek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring. Persoonsgegevens die door Lacor Civiel -en Groentechniek verwerkt worden Lacor Civiel -en Groentechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons invulformulier aan ons verstrekt dan wel op basis van de eventuele geplaatste cookies.

 • • Initialen
 • • Roepnaam
 • • Achternaam
 • • Geslacht
 • • Adresgegevens
 • • Telefoonnummer(s)
 • • E-mailadres
 • • Bedrijfsnaam
 • • Adresgegevens bedrijf
 • • Naam contactpersoon bedrijf
 • • Telefoonnummer(s) bedrijf
 • • E-mail bedrijf
 • • Locatiegegevens
 • • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • • IP-adres
 • • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • • Internetbrowser en apparaat type
 • • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Lacor Civiel -en Groentechniek uw persoonsgegevens De websites van Lacor Civiel -en Groentechniek verzamelen uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Verder verzamelen we persoonsgegevens voor administratieve doeleinden zoals het versturen van een offerte of factuur. Hoe lang bewaart Lacor Civiel -en Groentechniek uw persoonsgegevens Lacor Civiel -en Groentechniek bewaart uw persoonsgegevens voor een periode van 7 jaar. Delen van persoonsgegevens met derden Lacor Civiel -en Groentechniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Lacor Civiel -en Groentechniek op haar website gebruikt Lacor Civiel -en Groentechniek gebuikt geen/alleen technische en functionele cookies/tracking cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lacor Civiel -en Groentechniek. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lacorbv.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.

Lacor Civiel -en Groentechniek wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso…

Hoe Lacor Civiel -en Groentechniek de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt. De persoonsgegevens worden beheerd in systemen en software. De persoonsgegevens door Lacor Cieviel -en Groentechniek worden beheerd, zijn alleen toegankelijk onze systemen en software en zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met tweetrapsverificatie. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Zandweg 3 | 4416NA | Kruiningen | 0113-381133 | info@lacorbv.nl Btw. Nr. NL807162577B01 | KVK Nr. 28078727